Nieuws

ondersteuning voor evenementenorganisatoren

Financiële bijdragen in 2020 en 2021

ondersteuning voor evenementenorganisatoren

In 2020 hebben onderstaande evenementen financiële ondersteuning gevraagd en gekregen van het EPK. Wil je in 2021 in aanmerking komen voor steun vanuit het jaarlijkse EPK budget? De deadline voor aanvragen is 1 oktober 2020, kijk op https://evenementenplatformkampen.nl/evenementen/subsidies.html voor meer informatie. Vanaf 1 september is het nieuwe aanvraagformulier online beschikbaar. Kerst In Oud Kampen SAIL Full Color Festival 2Bruggenloop Beach kampen Hanzefest Kom in de Kas Verenigde Zaken Verhaal v Kampen We'll Meet Again WBDU Stripspektakel KOV Hops & Grapes   We hopen en vertrouwen erop, dat na de coronacrisis Kampen weer kan genieten van verschillende bruisende, sfeervolle en breed toegankelijke evenementen in de openbare ruimte. Heeft u hierover vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar epk@kampenpartners.nl! 
Lees verder

Een spijtig maar noodzakelijk besluit

Activiteiten Overijssel viert 75 jaar Vrijheid afgelast

Een spijtig maar noodzakelijk besluit

De viering van 75 jaar vrijheid in Overijssel is voorlopig van de baan. Alle provinciale activiteiten zijn in navolging van veel lokale vieringen afgelast, verplaatst of tot nader order uitgesteld. Tot dit besluit is maandag het samenwerkingsverband Overijssel Viert Vrijheid in goed overleg met het provinciebestuur gekomen.  Afgelopen dagen hebben diverse lokale comités de viering van 75 jaar vrijheid al afgeblazen vanwege het nieuwe coronavirus. Het Platform WO2 Overijssel, het Historisch Centrum Overijssel en RTV Oost doen dat nu ook voor de Vrijheidstour met aanverwante optredens, theatervoorstellingen, boekpresentaties en tentoonstellingen. Er wordt nog gekeken naar de mogelijkheden voor een alternatief programma op een later tijdstip. De lustrumactiviteiten zouden eind maart van start gaan. Tijdens de bevrijdingsdagen van Overijssel in april was een grootschalige Vrijheidstour voorzien. Van 1 tot en met 17 april zou de Vrijheid-Express langs lokale vieringen rijden, met een podiumprogramma op centrale pleinen. De bedoeling is om in april nog wel via een aangepast programma op RTV Oost stil te blijven staan bij de bevrijding van Overijssel 75 jaar geleden. Het Nationaal Comité 4/5mei is verantwoordelijk voor de Vrijheids-Express en zal hier later deze week verder uitsluitsel over geven. ‘Een spijtig, maar noodzakelijk besluit’, noemt commissaris van de Koning Andries Heidema de gang van zaken. ‘Er zijn veel mensen al geruime tijd bezig met de organisatie van 75 jaar vrijheid. Voor al die betrokkenen is het een bittere pil. ‘ De website www.overijsselviertvrijheid.nl zal de komende dagen een update krijgen, want hier staan meer dan 400 Overijsselse activiteiten die verplaatst of afgelast worden. Voor vragen kunt u terecht bij Projectleider van Overijssel viert 75 jaar Vrijheid Mano Scherpbier via info@overijsselviertrvijheid.nl.  We houden u op de hoogte de komende dagen over de Bevrijdingsactiviteiten in Kampen. 
Lees verder

Neem contact op!

Vragen over je evenement vanwege de Coronamaatregelen?

Neem contact op!

Als gevolg van de door de regering afgekondigde maatregelen vanwege het Coronavirus zullen veel evenementen niet op de geplande data kunnen doorgaan. Treft dit ook jouw evenement en had je hiervoor een bijdrage toegezegd gekregen van het Evenementen Platform Kampen?   Neem dan per e-mail contact op met de evenementencoördinator van de Gemeente Kampen om de financiële gevolgen te bespreken. atie@evenementenplatformkampen.nl   We denken graag met je mee en zullen per situatie op zoek gaan naar de best mogelijke oplossing!
Lees verder

Nog geen foto?
Neem contact op met de webredactie om een foto toe te voegen!

Alcohol, drugs en tabak op evenementen

Leidraad voor gemeenten 3.0

Hoe zorg je dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad van het Trimbos-instituut staat het. In de inleiding van de leidraad worden de verschillende stakeholders die een rol spelen bij het organiseren van evenementen en hun belangen in kaart gebracht. Ook komen de variabelen aanbod die relevant zijn voor de risicoanalyse voorafgaand aan een evenement en het plan van aanpak dat daaruit volgt. De daarop volgende hoofdstukken (H2 - H8) beschrijven, per thema, de maatregelen die ingezet kunnen worden. Ten slotte vindt u in bijlage 1 de voor evenementen meest relevante wetsartikelen uit de Drank- en Horecawet, de Opiumwet en de Tabaks- en rookwarenwet. In bijlage 2 staan de namen van de experts die adviseerden en hebben meegeschreven aan deze leidraad.   Download de nieuwe leidraad va het Trimbos-instituur hier. 
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media