Evenementenorganisatoren in Kampen kunnen gebruik maken van de zogeheten Kamper Vrijwilligers Verzekering.

De Kamper Vrijwilligersverzekering
Deze aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is een vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in de gemeente Kampen. Dus ook voor vrijwilligers die meewerken aan de organisatie en uitvoering van een evenement. De verzekering geldt overigens ook voor de evenementenorganisatie waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden doet.

Wanneer ben je vrijwilliger?
“De vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.” Dit geldt ook voor maatschappelijke stagiairs. Beroepskrachten vallen niet onder de overkoepelende verzekering.

Eigen verzekeringspolis niet opzeggen
De Kamper Vrijwilligers Verzekering is geen vervanging voor de eigen Aansprakelijkheids-en ongevallenverzekering. De Kamper Vrijwilligersverzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het takenpakket van de vrijwilliger en maatschappelijk stagiair, daar waar de eigen verzekering van de organisatie of vrijwilliger tekortschiet. De verzekering biedt een secundaire dekking. Dit houdt in dat verzekeringen van organisaties of vrijwilligers, die door hen zelf zijn afgesloten, altijd voorgaan.

Meer info: www.welzijnkampen.nl

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media