Evenementenorganisatoren in Kampen kunnen gebruik maken van de zogeheten Kamper Vrijwilligers Verzekering.

De Kamper Vrijwilligersverzekering
Deze aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering is een vangnetverzekering voor alle vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs in de gemeente Kampen. Dus ook voor vrijwilligers die meewerken aan de organisatie en uitvoering van een evenement. De verzekering geldt overigens ook voor de evenementenorganisatie waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden doet.

Wanneer ben je vrijwilliger?
“De vrijwilliger is iemand die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.” Dit geldt ook voor maatschappelijke stagiairs. Beroepskrachten vallen niet onder de overkoepelende verzekering.

Eigen verzekeringspolis niet opzeggen
De Kamper Vrijwilligers Verzekering is geen vervanging voor de eigen Aansprakelijkheids-en ongevallenverzekering. De Kamper Vrijwilligersverzekering geldt alleen in specifieke gevallen met betrekking tot het takenpakket van de vrijwilliger en maatschappelijk stagiair, daar waar de eigen verzekering van de organisatie of vrijwilliger tekortschiet. De verzekering biedt een secundaire dekking. Dit houdt in dat verzekeringen van organisaties of vrijwilligers, die door hen zelf zijn afgesloten, altijd voorgaan.

Meer info: www.welzijnkampen.nl
Een concept van: Pankra, Leuk Geregeld & MacHelp