Op woensdagavond 13 februari vond de eerste Masterclass van het Evenementen Platform Kampen in 2019 plaats in Party Center Meet Point in Kampen.

Nadat Roeland Tameling op inspirerende wijze de avond heeft geopend, geeft hij de microfoon aan de nieuwe voorzitter van het EPK, Marieke Spijkerman. Marieke geeft een toelichting op het jaarplan EPK dat is gebaseerd op 5 pijlers; Kenniscentrum, Samenwerkingsplatform, Subsidieverstrekker, Belangenbehartiger en Praktisch ondersteuner. Tips en do’s en dont’s in een lobbytraject worden vervolgens gedeeld. Er is een gezamenlijk belang, namelijk onze ambities en die van het gemeentebestuur waarmaken. Vanuit ons belang proberen het besluitvormingsproces te beïnvloeden. Krachten bundelen met een eenduidige boodschap. Hiervoor moet een lobbyplan opgesteld worden en Marieke vraagt wie hieraan mee willen werken. 4 organisatoren melden zich spontaan aan, dank!
Powerpoint button

Als 2e spreker geeft Emma Quilligan een uiteenzetting over fondsenwerving. Ze geeft een aantal misvattingen en vaststellingen weer. Hoe maak je een projectplan, de doelstellingen SMART maken, projectbegroting, projectkosten, allemaal zaken die ze helder verwoord. Wat zijn de subsidiemogelijkheden en waar moet je opletten bij het aanvragen ervan als je Fondsen wil werven. Veel nuttige informatie en een overzicht van alle relevante fondsen/subsidies maken deze inbreng waardevol voor de aanwezigen.
Powerpoint button

Als laatste spreker vertelt Remko Schultz, projectleider bij de gemeente Kampen, over de opening van het Reevediep en de nieuwe kansen voor evenementen. Hij geeft een mooie presentatie over de aanleiding van het plan, hoe het tot stand is gekomen en wat er gerealiseerd gaat worden. Hij sluit af met “ welke kansen zien jullie” ? Dus organisatoren, hier liggen kansen om mooie evenementen te organiseren.
Powerpoint button

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media