De afgelopen weken hebben verschillende evenementenorganisatoren, ondersteund door het Evenementen Platform Kampen (EPK), acties ondernomen om meer financiële steun van de Gemeente te krijgen. Een van die acties is de overhandiging van een manifest aan wethouder Geert Meijering tijdens een vergadering waarbij uw aanwezigheid en inbreng bijzonder op prijs wordt gesteld. Het EPK nodigt u hierbij dan ook graag uit voor het overleg:

 

SAMEN MEER VERDIENEN

Donderdagavond 16 mei 2019

Vanaf 19.30 uur (inloop: 19.00 uur)

In de Stadskazerne Kampen

 

Op deze avond gaan we ook met elkaar concreet aan de slag met de mogelijkheden voor gezamenlijke inkoopvoordelen van goederen en diensten voor evenementenorganisatoren, dus neem ook uw collega’s mee!

Het programma:

  • 19.00 uur inloop met koffie en thee
  • 19.30 uur opening vergadering, mededelingen
  • 19.35 uur lobby voor meer subsidie: wat is er gedaan en wat gaat er gebeuren?
  • 19.45 uur overhandiging manifest van organisatoren aan wethouder EZ
  • 20.00 uur onderwerpen vanuit de evenementenorganisatoren, rondvraag, WVTTK
  • 20.15 uur pauze
  • 20.30 uur samen aan de slag met aanpak voor collectieve inkoop
  • 21.00 uur vastleggen werkafspraken en vervolg, afronding
    Aansluitend: BORREL

 

Wilt u zich aanmelden via https://samenmeerverdienen.eventbrite.nl ? Alvast bedankt.

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media