Hoe zorg je dat een evenement of festival veilig en gezond verloopt, liefst zonder incidenten met alcohol, drugs, geweld of overlast? En wat kun je vooraf, tijdens en na evenementen doen om de risico’s door alcohol- en drugsgebruik zoveel mogelijk te beperken? In de nieuwe leidraad van het Trimbos-instituut staat het.

In de inleiding van de leidraad worden de verschillende stakeholders die een rol spelen bij het organiseren van evenementen en hun belangen in kaart gebracht. Ook komen de variabelen aanbod die relevant zijn voor de risicoanalyse voorafgaand aan een evenement en het plan van aanpak dat daaruit volgt. De daarop volgende hoofdstukken (H2 - H8) beschrijven, per thema, de maatregelen die ingezet kunnen worden.

Ten slotte vindt u in bijlage 1 de voor evenementen meest relevante wetsartikelen uit de Drank- en Horecawet, de Opiumwet en de Tabaks- en rookwarenwet. In bijlage 2 staan de namen van de experts die adviseerden en hebben meegeschreven aan deze leidraad.

 

pdfDownload de nieuwe leidraad va het Trimbos-instituur hier

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media