NATIONAAL EVENEMENTENPLAN - De eventbranche viel op, maanden lang koos het de weg van de lobby, de overleggen, de praattafels. En wie goed kijkt, ziet ondanks de ellende het succes van die route. Zeker voor de zakelijke evenementen die niet goed op de kaart stonden, maar door gebundelde kracht in no time aan tafel zat met 4 ministeries. En nu, nu moet dat vertrouwen en die ingangen leiden tot een versnelde wederopstanding: vanaf 1 juli weer evenementen roept het Nationaal Evenementenplan.

 

Ook nu weer zitten er gebundelde krachten achter dit Nationaal Evenementenplan. De Alliantie van Evenementenbouwers en het Eventplatform willen met dit Nationaal Evenementenplan evenementen sneller uit de coronacrisis laten komen. In de volle breedte, van toeleveranciers en podia tot organisatoren en beurslocaties, presenteren zij een plan waarbij aan de hand van zogenaamde ‘groene zones’ op een verantwoorde wijze groepen mensen bij elkaar gebracht kunnen worden.

 

Het Eventplatform en de Alliantie van Evenementenbouwers presenteren een evenementenplan om sneller uit de coronacrisis te komen en evenementen weer verantwoord te kunnen organiseren. De zakelijke- en publieksevenementenbranche staat op de drempel van een tweede jaar stilstand. Er is geen versoepeling geweest, geen periode dat er verlichting kwam voor deze branche, die niet voorkomt op de laatste routekaart van de overheid. Hoog tijd voor het Nationaal Evenementenplan, dat rekening houdt met de nieuwste ontwikkelingen rondom vaccinatie, uitgaat van learnings vanuit de Fieldlabs en de belofte van sneltesten deze zomer.

 

Jolanda Jansen van de Alliantie van Evenementenbouwers: “Er is dringend behoefte bij mensen aan ontspanning op een verantwoorde en veilige manier en dat kunnen wij als branche bieden. Op de huidige routekaart van de overheid ontbreekt niveau 0 en is er nog geen rekening gehouden met vaccinaties en sneltesten.”

 

De branche wil in april publiek welkom heten op anderhalve meter afstand, in mei tijdens o.a. het Eurovisie Songfestival een volgende stap zetten en in juni weer een stap zetten rondom het EK voetbal. Dan moet op basis van sneltesten de capaciteit naar 50% of zelfs 70% van de reguliere bezoekersaantallen worden gebracht.

 

Riemer Rijpkema van het Eventplatform: “Per 1 juli denken wij bij onze activiteiten met de oorspronkelijke capaciteit te kunnen werken. De ‘anderhalve meter’ kunnen we dan loslaten, als we werken met sneltesten, triage en monitoring van ons publiek. Dat lijkt ook een logisch vervolg gezien de verwachting van minister De Jonge dat dan in Nederland iedereen tenminste één vaccinatie heeft gekregen.”

 

De branche zit verder nog met smart te wachten op de eerder toegezegde garantieregeling voor de zomerevenementen. In januari is door de overheid een garantiefonds van 300 miljoen toegezegd zodat de zomerevenementen die na 1 juli plaatsvinden kunnen beginnen met de voorbereidingen. De details van het garantiefonds zijn nog niet bekend gemaakt maar worden rond half maart verwacht.

Hoe de stappen in het Nationaal Evenementenplan eruit zien? Nou zo:

 

Nederland wil weer naar live evenementen. De evenementen-, sport- & cultuursector snakt al sinds vorig jaar naar het verwelkomen van publiek. Ook de samenleving en het bedrijfsleven zijn duidelijk klaar voor de volgende stap. Onlangs heeft het kabinet een eerste stap gezet met de uitvoering van Fieldlabs en de toezegging van een garantieregeling, zodat we de voorbereidingen voor deze zomer kunnen starten. Maar dit is niet genoeg. Daarom kiezen wij in het Nationaal Evenementenplan voor een scherpe ambitie om veilig en verantwoord evenementen te realiseren voor het publiek.


Onze branche is op het gebied van evenementenorganisatie een onomstreden voorloper in de hele wereld. Wij bepalen daar de toon, wij hebben de expertise en kunde om evenementen juist ook in deze tijd veilig te organiseren. Wij kijken naar wat wel kan, in plaats van wat niet kan. Wij zijn een belangrijke onderdeel van de oplossing om Nederland van het slot te halen en mensen weer op een veilige manier ontspanning te bieden. Nederland stelt daarom een heldere ambitie vast:

Vanaf 1 juli 2021 weer zakelijke en publieksevenementen met volledig publiek en zonder 1,5 meter afstandBron: Eventbranche.nl

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media