Het bestuur van het Evenementenplatform Kampen heeft onlangs besluiten genomen over de toekenning van evenementensubsidie voor 2022. Dit gaat aan de hand van diverse criteria.

Omdat er een aantal evenementen zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022, hebben we nog meer evenementenorganisatoren kunnen steunen met een bijdrage.
Alle aanvragers zijn inmiddels op de hoogte van de genomen besluiten.

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media