Het EPK verleent op verzoek van de Gemeente Kampen en de stichting Kampen Marketing subsidies aan publieksevenementen die in (de binnenstad van) Kampen worden georganiseerd. Daarnaast adviseert het EPK in nauwe samenwerking met onder meer de Gemeente Kampen en Kampen Marketing zowel bestaande als nieuwe en in ontwikkeling zijnde evenementen en activiteiten en brengt ze desgewenst in contact met de juiste partijen. Door steeds in contact te blijven met verschillende spelers in het veld is er actuele informatie bij het EPK. Organisaties worden zo ondersteund met kennis op het gebied van mogelijke partnerships, locaties en marketing-en financieringsmogelijkheden.

Het EPK is een onafhankelijke stichting die los staat van de gemeente. Met Kampen Marketing is een intensieve werkrelatie, onder meer door deelname van Kampen Marketing aan de bestuursvergaderingen van het EPK. De stichting Evenementen Platform Kampen ontvangt voor haar werkzaamheden een bijdrage vanuit de gemeente.

Statuten EPK
Een concept van: Pankra, Leuk Geregeld & MacHelp